* Indicated fields are required.

We are as passionate about data as we are about packaging.

Packsize® customers track their packaging savings definitively. Data integrity has led our customers to be evangelical about their results.

Packsize

Case Studies

 

Lägre kostnader per m2, bättre nyttjandegrad, högre tillförlitlighet.
En köksskåpstillverkare använde sig av dagliga JIT leveranser för att tillgodose behovet av ständigt nya förpackningsstorlekar och antal.

Den dagliga planeringen och kommunikationen som krävdes i vårt gamla system var helt enkelt inte hållbar längre. Leverantören var som bäst 90% tillförlitlig och vi betalade över 4.000.000 kronor per år för förpackningar. Med Packsize system behöver vi inte planera, tillförlitligheten är över 99% och vi använder 20% mindre förpackningsmaterial. Vi sparar mer än 40%."

Nöjdare kunder lägre transportkostnader.
En e-handels distrubutör hade konsoliderat sina förpackningar till 24 olika storlekar. Priset per förpackning var konkurrenskraftigt men extra kostnader från UPS och kunders klagomål om dåligt anpassade lådor gjorde att distrubutören övergick till Right sized packaging on demand®.

Processflödet är mycket mer effektivt nu, extra transportkostnader har näst intill försvunnit och vi får inga fler klagomål från kunderna vad gäller förpackningarna. Vi sparade över 2.500.000 kronor på UPS och förpackningskostnader."

Lean Enterprise Partnerskap.
En tillverkare av lagersystem i stål ändrade till Packsize Right sized packaging on demand®" för nio år sedan.

Packsize har varit en viktig del i vårt lean enterprise initiativ. Vår förpackningsprestanda och kostnader är nu bland de bästa på marknaden och ger oss konkurrensfördelar på en tuff global marknad. Våra kostnader fortsätter att gå ner och deras support har varit superb."

Fler Case Studies


Gar Products
"Det är den ultimata lösningen för allas förpackningsbehov" säger Garfunkle. Det finns företag som tror sig ha hela sin förpackningsprocess perfekt, men vad vi lärt oss är att allt de gjort är endast perfekt vad gäller att komma runt problemen i den nuvarande förpackningsprocessen. Om man visar vad Packsize maskinen kan göra, skulle den vända hela deras värld upp och ner"
Hela Paketet
"Vi kan ändra höjden, bredden och djupet på varje skåp vi producerar men vi kan inte rimligen lagra 400 till 500 SKUs av wellpapplådor och skicka personal att hämta dem för varje enskilt skåp vi producerar" säger Palmer. "När vi besökte Packsize kundens anläggning förstod vi hur väl deras paketeringslösning passade vår just-in-time produktion. Systemet tillverkar varje förpackning exakt i den storlek vi behöver, exakt när vi behöver den samtidigt som det ger oss möjlighet att skapa precis den storlek och design vi vill ha"
Varför Steelcase valde Lean
"Vi introducerades till Packsize maskinen som endast krävde ett utrymme på 10 m2 för att tillverka wellpapplådor just när de behövdes, säger Mehran. Packsize maskinen producerar wellpapplådor från löpande bana, precis i den storlek och typ du behöver, i enstaka exemplar på bara ett par sekunder. Steelcase bokstavligen gör sin paketering som en del i tillverkningsprocessen"
Topp tio IQ maskiner
"Vi förändrar sättet paketering sker idag" säger Tosh. Förpackningen passar produkten perfekt och behöver inte inventeras eller förvaltas. Lådstorlekarna kan ändras på ett par sekunder. Packsize har förändrat en hel tillverkningsprocess genom att vad de gör direkt relaterar till lean tillverkning och har en omedelbar effekt på företagens ekonomiska resultat"
Steelcase packar mot order
"Maskinen är kopplad direkt mot affärssystemet så att vi vet exakt vad som tillverkas vid varje enskilt tillfälle" säger Stolz. "Systemet vet vilken storlek vi tillverkar och varje månad utvärderas hur mycket spill det varit och var vi kan optimera processen. Packsize är verkligen mycket måna om att vi är så effektiva som möjligt."