* Indicated fields are required.

Lean manufacturing techniques are used at Packsize worldwide

Our customers' supply chains are streamlined during the implementation - increasing their competitive advantage

Packsize

Lean Packaging

 

Vad uppskattar era kunder?
Säkerligen oskadade produkter. Men de kanske inte bryr sig så mycket om i vilken låda den ankommer. Utifrån ett "lean" perspektiv är förpackningen typ 1 Muda - en nödvändig men icke värdeadderande del av processen.

Vårt system möjliggör perfekt anpassade förpackningar.
Studier visar att när förpackningen passar perfekt behövs inget extra emballage, bubbelplast och extra utfyllnadsmaterial. Våra kunder säger att genom att eliminera förpacknings Muda ökar kundnöjdheten och kostnaderna minskar.

Tillverka förpackningen "on demand" är alltid lättare och mer tillförlitligt än att synkronisera en JIT "supply chain".
Våra kunder upplever en nära nog perfekt tillförlitlighet med vårt "on-demand" system. Låt oss tillsammans rita ert värdeflödesschema .

Tell me more...