* Indicated fields are required.

Corrugated is the most environmentally sustainable packaging material available.

Fast-growing pine trees sequester carbon dioxide when forested responsibly and corrugated is the most recycled packaging material.

Packsize

HÅLLBARHET

 

Packsize miljöpolicy
Hos Packsize hänger ekonomisk framgång och miljömässig hänsyn ihop. Vi förespråkar reducering, återanvändning och återvinning av förpackningsmaterial samt att optimera transporterna för att minimera de koldioxidutsläpp vi bidrar till. Vi stödjer och uppmuntrar miljömässig hänsyn hos våra leverantörer och kunder.

Minska mängden förpackningar som behövs.
Det är en enkel lösning med kraftfullt resultat. I genomsnitt är förpackningar vid e-handelsleveranser 35% för stora för innehållet. Slöseriet av wellpapp, ökade fraktvolymer och petroleum-baserade utfyllnadsmaterial skapar ytterligare avfall. Right-sized packaging on demand® skapar minsta möjliga förpackning för varje order. Enkelt men kraftfullt.

Minska avfallet i leveranskedjan.
Komplexa förpackningsbehov tillgodoses ofta med dagliga leveranser av lådor tillverkade i små batcher. Packsize systemet använder ett fåtal bredder av wellpapp på löpande bana som inte kräver dagliga leveranser. Färre leveranser sparar pengar och miljön.

Reducera transportskador.
En produkt som skadas vid transport fraktas ofta tre gånger. Två gånger till kunden plus en returfrakt till leverantören. Studier visar att ett perfekt anpassat emballage skyddar produkten bättre än någon annan förpackningsstrategi. Detta ger nöjdare kunder och färre onödiga transportkostnader.