* Indicated fields are required.

Packsize White Papers

On-demand packaging just got a bit faster!

Request

Lean Manufacturing

Learn how an on-demand packaging system enables Lean...

More

Packaging for e-Commerce

Read how Packsize can increase customer satisfaction with sustainable packaging...

More
Packsize Machine

Packsize är världsledande inom "lean packaging" lösningar åt företag med komplexa behov av wellpappförpackningar. Packsize´s system erbjuder ett alternativ till den existerande wellpappleveranskedjan genom att eliminera stora lager av förbeställda wellpapplådor i olika storlekar och genom att reducera påverkan av förpackningsleveranskedjan samt optimera arbetet med att anpassa lådor, packa och transportera.