PackNet Cloud Core Software

En intelligent och anpassningsbar lösning som effektiviserar dataflöden för förpackningar och eliminerar antalet error i processer som ofta drabbas av fel.
Mer information
AnvändarvänlighetProduktinformation uppdateras på några minuter.
IntegrationFungerar sömlöst med PackNet Cloud.
NoggrannhetGer tillförlitlig produktdata.

Vad är PackNet Cloud Core?

PackNet Cloud Core är en intelligent online programvarulösning som ger korrekt dimensionering i förpackningsproduktionen, aktiverar förpackningsmaskiner och utrustning samt ger insyn i kartongproduktion och -processer. PackNet Cloud Core möjliggör optimering av processflöden och kan integreras med dina befintliga lagersystem. Vår programvarulösning kan hjälpa dig att uppnå en rad olika fördelar:

  • Hantera, spåra och rapportera prestanda för en eller flera maskiner. PackNet Cloud Core ger dig realtidsinsyn i förpackningsverksamheten och gör det enkelt att optimera produktivitet, kvalitet och effektivitet.
  • Organisera, prioritera och skalanpassa lådproduktionen utifrån efterfrågan. PackNet Cloud Core anpassar lådstorlek och -antal utifrån faktiska orderdata. PackNet Cloud Core hanterar enkelt komplexa arbetsflöden och massproduktion.
  • Anpassad för produktivitet i enstaka detaljer, batchmiljöer och krävande arbetsflöden. PackNet Cloud Core kan också hantera olika typer av produkter och förpackningsmaterial med flexibilitet och noggrannhet.
  • Wellpappsproduktion med maximal effektivitet. PackNet Cloud Core beräknar den optimala lådstorleken och -formen för varje produkt, vilket minimerar avfallet och maximerar nyttjandet av utrymmet. PackNet Cloud Core skapar även skräddarsydda lådor på begäran med hjälp av den senaste tekniken.
  • Skapa en förpackningsmiljö som växer med företaget. PackNet Cloud Core är skalbart och anpassningsbart till företagets förändringar och dess behov och krav. Vår molnbaserade programvara kan enkelt användas för nya produkter, nya maskiner, nya arbetsflöden och nya marknader.

Varför ska du använda PackNet Cloud Core?

Våra programvarulösningar kan hjälpa dig att automatisera dataflöden och minska antalet error i processen, eliminera gissningar vid val av lådor, hantera maskingrupper med förpackningsprogramvara och anpassa processen för varje lager. Kortfattad överblick:

  • Anpassa och skalanpassa för enskilda lager: PackNet-programvara är flexibel och skalbar och klarar att uppfylla specifika behov. Lägg till ytterligare programmoduler till Packsize Software Platform som t.ex. PackNet Cube, PackNet Dim eller PackNet Report. Dessa tillämpningar fungerar sömlöst tillsammans och utgör en optimerad On-Demand-förpackningslösning för ditt lager.
  • Hantera maskinparker med förpackningsprogramvara: PackNet-programvaran kan också hjälpa till att prioritera kartongtillverkningen och skicka order till Packsize-maskinerna. På så sätt säkerställs att paketen använder rätt lådmodell med rätt z-Fold®, vid rätt induktionspunkt.Du kan också övervaka prestanda och status på dina maskiner från en central instrumentpanel.
  • PackNet Cloud Core kan integreras med ditt lagersystem (WMS ) och automatiskt registrera dimensionerna för varje artikel som ska skickas. På så sätt undviks manuell datainmatning och mänskliga fel som kan leda till slöseri med tid och material.

PackNet Cloud Core är mer än bara en programvara. Det är en smart lösning som kan förbättra företagens förpackningseffektivitet, -kvalitet och -hållbarhet. Tillsammans med PackNet Cube, PackNet Dim och PackNet Report utgör den en A-klassad lösning som ger fullständig kontroll och insyn i företagets smarta förpackningsprocesser.

Hur köper jag PackNet Cloud Core?

Vill du veta mer? Kontakta oss idag och boka en demo. Vi visar dig vad som är möjligt med vår avancerade programvara i PackNet Cloud.