PackNet Cloud Report Software

Övervaka wellpappanvändning, maskinernas drifttid och den sammantagna effektiviteten i ett molnbaserat visualiseringsverktyg.
Mer information
AnvändarvänlighetProduktinformation uppdateras på några minuter.
IntegrationFungerar sömlöst med PackNet Cloud.
NoggrannhetGer tillförlitlig produktdata.

Vad är OEE och hur hänger det ihop med rapportering?

Inom transport- och förpackningsindustrin är effektivitet och kvalitet avgörande framgångsfaktorer. Kunderna förväntar sig att deras order levereras i tid, i gott skick och till en rimlig kostnad. För att uppnå dessa mål måste transport- och förpackningsföretag optimera sin sammantagna effektivitet (OEE eller Overall Equipment Effectiveness) som är ett mått på hur väl de nyttjar tillgångar, processer och personal.

OEE beräknas genom att man multiplicerar de tre komponenterna tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Tillgänglighet är den procentuella andel av tiden som utrustningen är redo att användas. Prestanda är förhållandet mellan den faktiska produktionen och den maximala möjliga produktionen. Kvalitet är andelen defektfria produkter som uppfyller kundens specifikationer. Genom att förbättra någon av dessa komponenter kan frakt- och förpackningsföretag öka sin OEE och få en större konkurrensfördel på marknaden.

Genom att förbättra sin OEE (sammantagen effektivitet) kan företag uppnå en rad olika fördelar:

  • Minska avfall och driftstopp: Genom att minimera maskinhaverier, driftstopp och inaktivitet kan företagen minska mängden material, energi och arbetskraft som går till spillo. Detta bidrar också till att förseningar och straffavgifter för sena leveranser kan undvikas.
  • Öka produktivitet och lönsamheten: Genom att maximera produktionsflödet och -hastigheten för utrustningen kan företagen öka sin kapacitet och därmed också sina intäkter. Detta bidrar också till att sänka kostnaden per enhet och förbättra vinstmarginalen.
  • Förbättra kvalitet och kundnöjdhet: När utrustningen fungerar korrekt och kontinuerligt minskas antalet defekter och omarbetningar för företagen. Detta bidrar till att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar och bygga upp lojalitet och förtroende.

Moderna organisationer måste optimera sin sammantagna effektivitet för att förbli konkurrenskraftiga. Packsize erbjuder ett förstklassigt rapporteringspaket som heter PackNet Cloud Report för att hjälpa företag att övervaka och mäta sina OEE-mål.

Hur fungerar PackNet Cloud Report?

PackNet Cloud Report är en onlinelösning för rapportering som visualiserar produktionsmiljön med hjälp av big data. Det ger insyn i data om kartongproduktion, wellpappanvändning, maskintillgänglighet och spillfrekvens samt enkel åtkomst till den rådata som ligger till grund för visualiseringarna.

Vår rapporteringslösning är en säker, molnbaserad programvara som gör att du kan komma åt din data när som helst och var som helst.

Varför ska du använda PackNet Cloud Report istället för andra rapporteringslösningar?

PackNet Cloud Report är robust, säker, flexibel och snabb. Med det sagt: Vissa situationer kräver en kundanpassad rapport. Därför ser vi till att våra kunder har enkel tillgång till sin rådata.

Vi vill hjälpa dig att bygga upp en så effektiv och hållbar verksamhet som möjligt. Med PackNet Cloud Report kan du exportera all data och utgå från dem för att besvara de frågor som är relevanta för din unika situation.

Hur köper jag PackNet Cloud Report?

Vill du veta mer? Kontakta oss idag och boka en demo. Vi visar dig vad som är möjligt med vår avancerade kartongeringsprogramvara i PackNet Cloud.