Effektiv och hållbar frakt hos Modellbau Härtle

Online-återförsäljaren, med bas i Allgäu, har utformat ett toppmodernt och automatiserat lager för smådelar. Med hjälp av Packsizes teknik skickar online-återförsäljaren inte längre luft och fyllnadsmaterial.
Större kapacitet och produktivitet
Ökad hållbarhet med mindre lådor och mindre fyllnadsmaterial
Förbättringar av Packaging Process Flows
Uppspelningsknapp

Målet:  

Att leverera till kunderna ännu mer effektivt och hållbart

Om Modellbau Härtle

Modellbau Härtle är ett av de största, specialiserade postorderföretagen för smådelar från modelljärnvägs- och modellbyggnadssortimentet i Europa. Det traditionella företaget med 700 m2 försäljningsyta grundades 1889 i Allgäu-regionen i Tyskland och förlitar sig på innovativa och hållbara system för lagring, plockning och förpackning.

Vi skickar inte luft och fyllnadsmaterial, utan exakt anpassade lådor med rätt varor.
Matthias Franz
,
Ägare
Modellbau Härtle

Lösningen:

Ett toppmodernt och automatiserat lager för smådelar

Modellbau Härtle arbetade med Packsize för att skapa ett nytt och innovativt system för att leverera till sina kunder på ett mer effektivt och hållbart sätt. De två företagen arbetade tillsammans för att skapa en enhetlig process som omfattar ett helautomatiskt lagrings- och plocksystem från Storojet, ERP-programvara från Vepos och en EM7 från Packsize.

Resultatet blev en lösning med avsevärt optimerat processflöde för högre hastighet, resurseffektivitet och hållbarhet.

Som grundaren av Modellbau Härtle, Matthias Franz, uttryckte det: ”Vi skickar inte luft och fyllnadsmaterial, utan exakt anpassade lådor med rätt varor.”