Strävar ständigt efter att skapa mervärde

DB Schenker är världsledande inom logistik - de supporterar global handel genom transport, flyg- och havsfrakt.
2,5 % lägre kostnader för utgående transport
Färre skador
Mindre varulager att hantera
Uppspelningsknapp

Problemet:  

Optimering av den globala verksamheten och minskning av utgående fraktvolymer

Om DB SCHENKER

DB Schenker är en global leverantör av logistiktjänster och verksamma i nästan hela världen. I nederländska Tilburg driver DB Schenker en dedikerad verksamhet på 40 000 m2 för Nokia Networks. Där plockas och packas Nokias nät- och kommunikationskomponenter för distribution över hela världen. För att optimera packningen och minska volymen av utgående transporter beslutade Nokia och DB Schenker gemensamt att installera ett On Demand Packaging®-system. Leverantören Packsize var en välkänd partner för On Demand Packaging®-system till DB Schenker i Tyskland. Dessa samarbeten och deras resultat gjorde att DB Schenker valde Packsize som sin partner även i Nederländerna.

Projektets mål

En av initiativtagarna till projektet var Raymond Jansink, DB Schenkers Key Account Manager för Nokia Networks. ”Vi strävar ständigt efter att skapa mervärde för Nokias verksamhet. För att kunna erbjuda Nokia mer än bara en vanlig leveranslösning vände jag mig till DB Schenkers innovationsteam i Essen, Tyskland. Vi har tillsammans med Packsize utformat en On Demand Packaging®-lösning för Nokia. En del av denna process var ett besök på DB Schenkers tyska anläggning där en On Demand Packaging®-lösning redan är i drift”, säger Raymond. Redan före implementering hade Nokia och DB Schenker fått upp fyllnadsgraden i lådorna till 80 % – vilket är betydligt högre än branschgenomsnittet. Utmaningen för On Demand Packaging®-systemet var att öka fyllnadsgraden ytterligare samt att höja servicenivåerna för produktreturer genom att omedelbart ersätta skadade lådor.

Den effektivitet och det mervärde som den här lösningen tillför i leveranskedjan var en riktig ögonöppnare.
Raymond Jansink
,
Key Account Manager för Nokia Networks
DB Schenker

Lösningen:

Öka fyllnadsgraden ytterligare

Den installerade lösningen är en Packsize EM7-35 vilken kombineras med en laserscanner och en automatisk limmaskin till förslutning av de skurna och veckade lådorna. Projektansvarig på plats är Jeroen Wouters som är Logistic Engineer på DB Schenker i Tilburg. ”Jag är mycket nöjd över Packsizes support under planerings- och installationsfasen. Jag är övertygad om att vi kommer hitta ytterligare besparingspotential med On Demand Packaging®”, säger Wouters. Han hänvisar också till det välfungerande samarbetet med Ton de Graaf och Edwin Jonkman i Packsize-teamet både under och efter implementeringen.

Packsize EM7-lösning hos DB Schenker.

Resultat

Två månader efter implementering ser resultaten av On Demand Packaging® lovande ut. Fraktvolymerna har redan minskat och man räknar med att detta kommer fortsätta. Kostnaderna för utgående transport har minskat med 2,5 %. Det visade sig också att On Demand Packaging kräver betydligt lägre lagerhållning av förpackningsmaterial, vilket innebär att detta just nu håller på att reduceras. On Demand Packaging® lösningen har även förbättrat servicenivåerna genom att kartonger som skadas under processen omedelbart kan bytas ut, dessutom är lösningen mer miljövänlig eftersom den inte genererar lika stora koldioxidutsläpp.

Det finns ännu stort utrymme för ytterligare förbättringar. Ett exempel är den kartongkvalitet som används. DB Schenker använder en relativt tjock kvalitet i sina 31 standardstorlekar på wellpapplådor. Tillsammans med Packsize undersöker de nu möjligheten till tunnare kartongmaterial men med smartare låddesign via On Demand Packaging®-systemet. Det verkar fortfarande finnas en hel del potential för kostnadsbesparingar och ökad servicenivå som är värd att jobb mot. Dessa ser Nokia Networks, DB Schenker och Packsize fram emot att förverkliga.