Att skapa lådor med kirurgisk precision

Boston Scientific löste sina största problem med förpackningar i rätt storlek från Packsize
Minskade fraktkostnader genom mindre fraktvolymer
Färre lådor att lagerhålla
Minskade kostnader för transportskador, fyllnadsmaterial och wellpapp
Uppspelningsknapp

Utmaningen: 

How many box sizes are enough?

Om Boston Scientific

Med mer än 3 500 lådor innehållande cirka 28 000 produkter som varje dag skickas från Boston Scientific Internationals distributionscenter i Kerkrade, Nederländerna, är företagets årliga behov av wellpappförpackningar enormt. Därför granskade nyligen det ledande företaget inom medicinteknik sin distributionsprocess för att förbättra effektiviteten.

Boston Scientifics omfattande utbud av specialanpassade medicintekniska produkter tvingade företaget att lagerföra lådor i mer än 50 olika storlekar och krävde att de skulle lagerföras fem månader före produktion. ”Vårt lager av lådor tog upp betydande lagerutrymme”, säger Frank Moonen, verksamhetschef på Boston Scientific, Kerkrade. ”Och trots detta breda lager hade vi aldrig en låda i rätt storlek, vilket tvingade oss att skicka mycket luft och extra fyllnadsmaterial.”

Moonen nämner också andra problem med för stora lådor. ”Vi drabbades också av fraktskador och höga fraktkostnader”, säger han.

I sökandet efter en bättre process var företagets största bekymmer förpackningskvaliteten. ”Vi behöver lådor av hög kvalitet för att leverera våra mest ömtåliga produkter”, säger Moonen. ”Lådorna vi använde var gjorda av mycket solid kartong, krävde ingen tejp och kännetecknades av deras höga stabilitet.”

Moonen lade märke till Packsizes On Demand PackagingTM, ett system där en automatiserad förpackningsmaskin och wellpapp används för att på plats skapa den minsta möjliga lådan för en viss produkt. ”Vi testade ett stort antal wellpappkvaliteter och lådkonstruktioner”, säger Moonen. ”Den övergripande tanken bakom vart och ett av våra beslut under projektets gång var att leverera oskadade produkter till våra kunder.”

Packsize hjälpte oss att uppnå våra strategiska mål genom att minska våra fraktskador och spara pengar på frakt-, kartong- och lagringskostnader.
Frank Moonen
,
Verksamhetschef
Boston Scientific

Lösningen:

Ett oändligt antal lådstorlekar!

Boston Scientific integrerade tre Packsize-konverteringsmaskiner med sitt Warehouse Management System i Kerkrade. ”Nu beräknar systemet de perfekta lådmåtten för varje order och skickar denna data till en av Packsize-maskinerna, som sedan skär ut den önskade lådan. En annan avgörande faktor för oss var att det förpackningssystem vi valde uppfyllde våra krav på produktionstid – Packsize utmärkte sig även här.”

”Packsize hjälpte oss att uppnå våra strategiska mål genom att minska våra fraktskador och spara pengar på frakt-, kartong- och lagringskostnader”, säger Moonen. ”Packsize-implementeringen var ett viktigt inslag i vår övergripande verksamhetsstrategi och fortsätter att stödja våra framsteg mot ett smidigare arbetsflöde, inte bara i Kerkrade, utan även i andra distributionscentraler runt om i världen.”

Packsizes förpackningsmaskin hos Boston Scientific.